Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016

Για όσους ιδιοκτήτες οικοπέδων εντός οικισμών δεν καθάρισαν τα χόρτα έρχονται πρόστιμα.

 πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο

Στα πλαίσια της πολίτικης προστασίας η αντιπυρική περίοδος, ξεκινά από την 1η Μαΐου μέχρι 31η Οκτωβρίου. 

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές των οικοπέδων η ακάλυπτων χώρων εντός οικισμών, υποχρεούνται στον καθαρισμό τους από πάσης φύσεως εύφλεκτα υλικά ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.

Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός από τους ιδιοκτήτες, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος, να προβεί σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό βεβαιώνοντας στο Δημοτικό Ταμείο και την Δ.Ο.Υ. το χρηματικό ποσό που προβλέπεται. 

......

Ο νόμος 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 94 παρ.1 περίπτ. 26 εδάφ. Β,  προβλέπει "σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούνται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το palairosmagic.blogspot.gr δεν υιοθετεί, τα σχόλια των αναγνωστών και σε περιπτώσεις υβριστικών, απαξιωτικών και προσβλητικών χαρακτηρισμών ή ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.

Η ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ .......