Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου - Ακτίου Βόνιτσας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).


Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 27 Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικά θέματα ημερήσιας διάταξης:...

1.- Περί αποδοχής πίστωσης από το ΥΠ.ΕΣ και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
2. – Συμμετοχή του Δήμου στην περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD)- Leader» της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του Νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.  (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
3. Ορισμός  δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωματικούς τους ως μέλη της Εκτιμητικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν. 3643/2006, για το έτος 2016.
4.- Αλλαγή διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου «Βελτίωση διευθέτηση διατομή χειμάρρων «ΚΑΜΠΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑΣ». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας).
5.-Έγκριση 1ου ΑΠΕ και τον 1ο ΠΚΝΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας).
6.- Συγκρότηση Επιτροπής Εξακρίβωσης κόστους για το έργο «Βελτίωση υδροοικονομίας του Δήμου Άκτιου-Βόνιτσας, με παράλληλη μείωση των απωλειών νερού -μέσω συστημάτων τηλεμετρίας/τηλεχειρισμού» . (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας).
7.-  Χορήγηση  θέσης στη λαϊκή Βόνιτσας στον παραγωγό πωλητή λαϊκής αγοράς Δραγουμάνο Αντώνιο του Αποστόλου κάτοικο Νάουσας. (Εισηγητής κ. Πάντας).
8.- Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Σάμο  στις 2-4/06/2016. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος).
9.-Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου και καταβολής εξόδων κίνησης. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος).
10.- Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. (Εισηγητής κ. Στούπας).          
11.- Λήψη απόφασης για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε τρίτους. (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας).
12.- Απόφαση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας εκτός της έδρας του, στην Δημοτική Κοινότητα Παλαίρου (άρθρο 67 παρ.10). (Εισηγητής κ. Πρόεδρος).

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ     
             

* Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το palairosmagic.blogspot.gr δεν υιοθετεί, τα σχόλια των αναγνωστών και σε περιπτώσεις υβριστικών, απαξιωτικών και προσβλητικών χαρακτηρισμών ή ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.

Η ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ .......