Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020

Το οικοσύστημα της Παλαίρου.

H γεωγραφική περιοχή της Παλαίρου αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής με ιδιαίτερα οικοσυστήματα. 

Αυτά είναι ο Αμβρακικός κόλπος, η λιμνοθάλασσα που βρίσκεται μεταξύ Κεκροπίας και της Νήσου Λευκάδας. 
Η βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων αυτών είναι σημαντικής σπουδαιότητας, χωρίς να παραγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα μικρότερων οικοσυστημάτων που βρίσκονται στη περιοχή, όπως δάση, παράκτιες ζώνες, όχθες και εκβολές μικρών ποταμών, γιατί είναι γνωστό ότι η οικολογική διαταραχή σ'  ένα οικοσύστημα έχει επιπτώσεις όχι μόνο στο ίδιο αλλά μπορεί να επιφέρει συνέπειες και σε άλλα οικοσυστήματα.

Η κτηνοτροφία και η γεωργία δεν έχουν επιφέρει ορατές μεταβολές στο περιβάλλον αλλά η γεωργία με τη σημερινή εντατική, χημική εκμηχανισμένη της μορφή, μακροπρόθεσμα είναι δυνατόν να επιφέρει ανεπανόρθωτες μεταβολές στα εδάφη αλλά και μόλυνση στους αποδέκτες στους οποίους καταλήγουν τα προϊόντα των δραστηριοτήτων της.

Κυριότερα ευαίσθητα οικοσυστήματα: .....

Λίμνη Βουλκαριά: Βρίσκεται ένα χιλιόμετρο ανατολικά της Κοινότητας Αγίου Νικολάου. Έχει υπερθαλάσσιο ύψος 5 μέτρα και εμβαδόν 10.000 στέμματα. Ανήκει στον τύπο υγροτόπου εσωτερικής μονίμως κατακλυσμένης λίμνης γλυκού νερού. Είναι μεσόσροφη, αβαθής λίμνη ( μέγιστο βάθος 2.5 μέτρα ) με φράγμα και διώρυγα επικοινωνίας με τη θάλασσα στο Βορειοδυτικό τμήμα της. Το έδαφός της είναι αμμοαργιλώδες.

Στην λίμνη απαντώνται  οι ακόλουθες μορφές βλάστησης:

Υδροφυτική βλάστηση( υφυδατική, εφυδατική ): Nagasmarina, Potamogetonspp.

Βλάστηση καλαμώνων: PhragmitesaustralisΑγριοκάλαμο.

Βλάστηση θαμνώνων: TamarixsppΑρμυρίκια.

Σε τμήματα της περιμετρικής ζώνης του υγροτόπου υπάρχουν αροτριαίες καλλιέργειες και θαμνώνες αείφυλλων πλατύφυλλων.

Στην πανίδα απαντώνται τα εξής είδη:

Ιχθύες: Τυλινάρι Leuciscuscephlus, Στροσίδι Barbusalbanicus.

Αμφίβια: Δενδροβάτραχος Hylaarborea.

Ερπετά: Κυρτοδάχτυλος Cyrtodactyluskotchyi, Αφλέβαρος AblepharusKitaibelii, Τρανόσυρα Lacertatrilineata, Σαίτα Colubernajadum, Λαφίτης Elaphe  guatuorlineata, Νερόφιδο Natrixnatrix.

Πτηνά: Αργιροτσικνιάς Egrettaalba, Πορφυροτσικνιάς Ardeapurpurea, Χαλκόκοτα Plegadisfalcinellus, Καλαμόκιρτος  Circusaeruginosus, Λιβαδόκιρκος C. Pygargus, Μαυρογλάρονο Chlidoniasniger, Μουστακοποταμίδα Acrocephalus  melanopogon,Δρυομυγοχάφτης Ficedulasemitorguata.

Θηλαστικά: Νανονυχτερίδα  Pipistrellus, Ασβός Melesmeles, Βίδρα Lutralutra.       

 Το υφιστάμενο Νομικό καθεστώς προστασίας είναι Υγρότοπος διεθνούς σημασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση RAMSAR( Περιοχή ειδικής προστασίας οδηγία 79/409 Ε.Ο.Κ., Σύμβαση Βαρκελώνης ).

Ανατολική λιμνοθάλασσα Λευκάδας: Είναι ένας από τους μικρούς περιφερειακούς βιότοπους, που περιστοιχίζουν το σημαντικό σύμπλεγμα βιοτόπων διεθνούς σημασίας του Αμβρακικού κόλπου. Η Λιμνοθάλασσα έχει έκταση 700 ha. Το ύψος της παλίρροιας που παρατηρείται είναι μέση τιμή 0,3 μέτρα. Ο βιότοπος αυτός αποτελείται από δυο ζώνες: βαθιά ζώνη και ζώνη που δέχεται τα φερτά υλικά ( συσσωρεύσει οργανικής ύλης της τάξης του 22% ) της λεκάνης απορροής βάθους 0,3 μέτρα. Οι τσιπούρες και τα λαυράκια συγκεντρώνονται στα βαθιά σημεία της λιμνοθάλασσα ενώ τα κεφαλοειδή εμφανίζονται σε λιγότερο βαθιές και αποκλεισμένες περιοχές.

Ο βιότοπος αυτός παρουσιάζει πληθυσμούς της κατηγορίας πουλιών ΑΙ της Κοινοτικής Οδηγίας 409/79 ( πουλιά που απειλούνται με εξαφάνιση ή είναι  πολύ ευαίσθητα σε επεμβάσεις του βιοτόπου τους. Τα πουλιά αυτά κρίνονται ως προστατευόμενα είδη ( άρθρο 4 της  Κοινοτικής Οδηγίας ).

Τα πουλιά αυτά είναι τα εξής: Phalacrocoraxcarbosinensis, Phalacrocoraxaristotelis, Ardeolaralloides, Egrettagarzetta, Egrettaalba, Trignaglareola, Larusgenei, Larusmelanocephalus, Sternasandvicensis, Sternahirundo, Sternaalbifrons, Alcedoatthis, Laniuscollurio.

Παρατηρούμενα είδη πανίδας:

Ιχθύες, αμφίβια, ορνιθοπανίδα, ερπετά, δίθυρα μαλάκια, καρκινοειδή.

Βλάστηση

Αλόφυλη: αρμυρίκια, αρμυρήθρες.

Υδρόφυλη: είδη που αναπτύσσονται σε εδάφη πλούσια σε χλωριούχο Νάτριο.

Αειθαλής βλάστηση: μακκία βλάστηση, κυρίως σχοίνος, ρείκι και σπάρτο.


 Απόσπασμα από Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το palairosmagic.blogspot.gr δεν υιοθετεί, τα σχόλια των αναγνωστών και σε περιπτώσεις υβριστικών, απαξιωτικών και προσβλητικών χαρακτηρισμών ή ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.

Η ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ .......