Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνού.

Στη Βουλή κατατέθηκε σχέδιο νόμου με τίτλο:

 "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ." για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνού.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει σειρά διατάξεων, με τις οποίες, μεταξύ άλλων, την καθιέρωση μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού για κάθε προϊόν καπνού, πλήρη καταγραφή της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και ενιαίο Κεντρικό Μητρώο που θα τηρείται στο ηλεκτρονικό σύστημα των τελωνείων (ICISnet) καταγράφοντας πλήρως την αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης καπνού.
.......

Η αντιμετώπιση της διακίνησης του λαθρεμπορίου καπνού θα  γίνει με τον έλεγχο της παραγωγής προϊόντων καπνού και του εξοπλισμού παραγωγής τους καθώς και της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω αποτελεσματικών συστημάτων αδειοδότησης. Καθιερώνεται σύστημα αδειοδοτήσεις α) για την ενδοκοινοτική διακίνηση, εισαγωγή και εξαγωγή του καπνού, β)την εισαγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών γ) για την κατασκευή, ενδοκοινοτική διακίνηση, εισαγωγή και εξαγωγή του καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών. Οι νέες άδειες θα συμπληρώσουν τις υφιστάμενες άδειες που είδη χορηγούνται.

Οι άδειες θα καταχωρούνται, τηρούνται και θα παρακολουθούνται ηλεκτρονικά από το Ενιαίο Κεντρικό Μητρώο Εφοδιαστικής Αλυσίδας Καπνού και Βιομηχανικών Καπνών (ΕΚΜΕΑ).

Το παρόν νομοσχέδιο προβλέπει Διοικητικές παραβάσεις και ποινικές κυρώσεις που συνιστούν είτε απλή τελωνειακή παράβαση, είτε λαθρεμπορία. Η λαθρεμπορία καπνικών με το νόμο 2960/2001, εκτός από αυτές που αφορούν μικροποσότητες(δασμοί και φόροι υπερβαίνουν τις 150.000 ευρώ), τιμωρούνται ως κακούργημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το palairosmagic.blogspot.gr δεν υιοθετεί, τα σχόλια των αναγνωστών και σε περιπτώσεις υβριστικών, απαξιωτικών και προσβλητικών χαρακτηρισμών ή ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.

Η ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ .......